Hoppa till sidans innehåll

Brovandring - 10 broar


Det var en riktigt fin vinterdag och 33 personer kom för att vandra med Rita.

 

Brovandring tisdagen den 6/1 2015. Start från Nya Torg kl 10.00

Arr: Engelholms Vandrarförening. Vandringringsledare: Rita Aatola Olsson

  1. Ängavångsbron byggdes från början omkring 1900 och var en järnbro med landfästen av sten. 1962 byggdes bron om och förstärktes. Bron ersatte tidigare bro av träkonstruktion.  På Ängavången fanns industrier som gjorde det nödvändigt med en större bro. Den nuvarande blåa bron uppfördes år 2009 och är en gång- och cykelbro. Bron är 43 m lång och 3,5 m bred. Stålvikt: 31 ton.
  2. Nyhemsbron , en gång- och cykelbro mellan de på 1970- och 80-talen byggda bostadsområdena på Nya Kungsgården och Nyhem.
  3. Kristian II:s bro i betong år 1966. Vägen och bron är uppkallade efter Ängelholms grundare Kristian II – ”Tyrann eller den Gode” beroende på om man var dansk eller svensk. Grund-   läggningsbrevet  för staden Ängelholm utfärdade kungen den 16 oktober 1516, således fyller staden 500 år 2016.
  4. Mejeribron är en gång- och cykelbro och invigdes 1997 mellan Östergatan och Thulingatan. Namnet kommer av Ängelholms mejeri som startade 1895 och låg vid Östergatan där Rönne- skolan har sin parkering. Från 1935 tillverkades även glass. På 1970-talet avvecklades mejeriet men glasstillverkningen överlevde i form av den siste mejeriföreståndaren Gunnar Gudmundssons företag Engelholmsglass. Mejeriet revs 1982 och en ny glassfabrik byggdes.
  5. Tegelbruksbron byggdes 1963 av betong och består av ett enda spann. Den föregicks av en järnbro som före 1898 varit en av de fasta delarna i Skälderviksbron. Tegelbruksbron var en förutsättning för att man lätt skulle kunna ta sig till Villans tegelbruk och Villanområdet, som på 50-talet började bebyggas. Servicehuset Näckrosen, kommunens servicehus vid Thulingatan 1, byggdes 1987 som en tillbyggnad till Thulins Vilohem och ligger där ett tegelbruk låg under 1900-talets första hälft.  Idag ägt av Engelholmslokaler.
  6.  Carl XV:s bro är den äldsta i Ängelholm. Den stod klar 1864 och ersatte Engelholms bro som hade tjänat ut 1862. Bron byggdes som en järnkonstruktion med landfästen av sten och kostade 81 267 riksdaler riksmynt att uppföra. Kostnaderna medförde att man måste ta upp en broavgift. 1899 byggdes bron om men efter hand rostade järnkonstruktionen och 1923 kläddes hela bron in med betong som en förstärkning och för att ge bron två gångbanor. Över bron gick rikstrafiken genom Ängelholm fram till dess att motorvägen var färdig. Idag får bron endast trafikeras av bussar, taxi, fotgängare och cyklister samt utryckningsfordon. Den senaste bron byggdes 2006.
  7. Järnvägsbron byggdes 1926-27 och ersatte den gamla järnvägsbron från 1884-85 vilken bestod av en stålkonstruktion på landfästen av kvaderhuggen sten.  Bron byggdes i samband  med  järnvägens och järnvägsstationens tillkomst och kostade 28 500 kr att uppföra. Dagens bro är byggd som en valvbro i betong med tre spann som fördelar trycket från trafiken. Nuvarande järnvägsstation är byggd 1884 för att stå klar till banans invigning 1885, byggd i engelsk- inspirerad stil. 
  8. Sockerbruksbron tillkom 1982 för att underlätta gång- och cykeltrafiken mellan centrum och Sockerbruksområdet med den nya skolan. Då fästena grävdes hittades den över 7 300 år gamla ekstocken som nu finns bevarad i bibliotekshallen.  Stocken torkades enligt samma metod som använts för Regalskeppet Wasa och kom på plats i biblioteket år 1988.
  9. Nybron byggdes 1905 för att underlätta trafiken till och från sockerbruket anlagt 1892.   Innan bron var klar använde sig arbetarna på bruket av en färja den s.k. sockerbruksfärjan Maja. Bron moderniserades 1971.
  10. Pyttebron, bro över Rönne å i förlängningen av Klippanvägen mot Havsbaden, byggd 1904 som järnvägsbro för järnvägen Ängelholm – Klippan. Det officiella namnet på bron är Engelholm – Klippan-järnvägen/bron men den kallas allmänt för Pyttebron. Järnvägen lades ner 1953 och sedan 1958 trafikeras bron endast av cyklister och gående. Lergöksrundan och en omtyckt promenadslinga går över Pyttebron till naturområdet vid Garvaregatans slut och vidare till Havsbaden. Pyttebanans namn kommer av en incident i idyllen Ängelholm 1918. Snickaren och poeten Johan Wilhelm Hall bodde intill Engelholm - Klippans Jernväg vid stationen ”Engelholms Värn” där Tandvårdshuset ligger idag. Tågen kom och gick medan Halls hönor, pyttorna, spatserade på banvallen och mellan spåren. Stinsen krävde att hönsen skulle bort från området medan Hall såg mindre allvarligt på saken, eftersom det var hans höns. Det blev en tingsfråga av ärendet, Hall förlorade och fick betala 2 kr i böter för förseelse mot stadens ordningsstadga. Historien blev en cause célèbre och Engelholms tidnings dåvarande redaktör anmodade Hall att kommentera händelsen i tidningen. Ett par dagar senare kom en hel sång om hönsintermezzot, på melodin Tre trallande jäntor som då gjorde sitt segertåg genom landet. I Halls kväde heter det:

”Där gingo små pyttor på banan som går genom vången på sne’. De hade den syndiga vanan att kacka en smula breve’.  De trivdes ej inne i husen och trodde sig vandra i fre’. De gingo så trygga på grusen och alla så plockade de. Men stinsen han gjorde sig möda och sade: det här får ej ske. De glodde på kammen den röda och alla så skrockade de.” Tralalla lalla la……

 Den 23 juni 2014, efter ca 40 års debatter, togs beslut av KF att genomföra projektet att bygga en bilbro genom området. Vid valet den 14 september 2014 förlorade de borgerliga partierna sin 40 åriga makt i Ängelholm, socialdemokraterna kom till makten och rev upp beslutet om en bilbro över Pytteleden. 

 

2012-12-26/RAO 2015-01-06 /RAO

Uppdaterad: 11 AUG 2015 17:33 Skribent: Jan Gustavsson

Postadress:
Engelholms VF - Gång och Vandring
Kristian Kriblad, Harnackavägen 36
26675 Hjärnarp

Kontakt:
Tel: 0706190695
E-post: This is a mailto link

Se all info