Hoppa till sidans innehåll

Brovandring 6 januari 2013


Vandringen började på Nya Torg och hela 90 personer deltog.

  1. Ängavångsbron byggdes från början omkring 1900 och var en järnbro med landfästen av sten. 1962 byggdes bron om och förstärktes. Bron ersatte tidigare bro av träkonstruktion.    Den nuvarande blåa bron uppfördes år 2009 och är en gång- och cykelbro. Bron är 43 m lång och 3,5 m bred. Stålvikt: 31 ton.

  2. Nyhemsbron , en gång- och cykelbro mellan de på 1970- och 80-talen byggda bostadsområdena på Nya Kungsgården och Nyhem.

  3. Kristian II:s bro i betong år 1966. Vägen och bron är uppkallade efter Ängelholms grundare Kristian II. Grundläggningsbrevet  för staden Ängelholm utfärdade kungen den 16 oktober 1516, således fyller staden 500 år 2016.

  4. Mejeribron är en gång- och cykelbro och uppfördes 1997 mellan Östergatan och Thulingatan. Namnet kommer av Ängelholms mejeri som startade 1895 och låg vid Östergatan där Rönne- skolan har sin parkering. Från 1935 tillverkades även glass. På 1970-talet avvecklades mejeriet men glasstillverkningen överlevde. Mejeriet revs 1982.

  5. Tegelbruksbron  byggdes 1963 av betong och består av ett enda spann. Den föregicks av en järnbro som före 1898 varit en av de fasta delarna i Skälderviksbron. Tegelbruksbron var en förutsättning för att man lätt skulle kunna ta sig till Villans tegelbruk och Villanområdet, som på  50-talet började bebyggas.  

  6.  Carl XV:s bro är den äldsta i Ängelholm. Den stod klar 1864 och ersatte Engelholms bro som hade tjänat ut 1862. Bron byggdes som en järnkonstruktion med landfästen av sten och kostade  81 267 riksdaler riksmynt att uppföra. Kostnaderna medförde att man måste ta upp en broavgift. 1899 byggdes bron om men efter hand rostade järnkonstruktionen och 1923 kläddes hela bron in med betong som en förstärkning och för att ge bron två gångbanor. Över bron gick rikstrafiken genom Ängelholm fram till dess att motorvägen var färdig. Den senaste bron byggdes 2006.

  7. Järnvägsbron byggdes 1926-27 och ersatte den gamla järnvägsbron från 1884-85 vilken bestod av en stålkonstruktion på landfästen av kvaderhuggen sten.  Bron byggdes i  samband  med  järnvägsstationens tillkomst och kostade 28 500 kr att uppföra. Dagens bro är byggd som en valvbro i betong med tre spann som fördelar trycket från trafiken.

  8. Sockerbruksbron tillkom 1982 för att underlätta gång- och cykeltrafiken mellan centrum och Sockerbruksområdet med den nya skolan. Då fästena grävdes hittades den över 7 300 år gamla ekstocken som nu finns bevarad i bibliotekshallen sedan  år 1988.

  9. Nybron byggdes 1905 för att underlätta trafiken till och från sockerbruket anlagt 1892.   Innan bron var klar använde sig arbetarna på bruket av en färja den s.k. sockerbruksfärjan Maja. Bron moderniserades 1971.

Pyttebron byggdes 1904 som järnvägsbro för järnvägen Ängelholm – Klippan. Det officiella namnet på bron är Engelholm – Klippan-järnvägen/bron men den kallas allmänt för Pyttebron. Järnvägen lades ner 1953 och sedan 1958 trafikeras bron endast av cyklister och gående.  Pyttebanans namn kommer av en incident i idyllen Ängelholm 1918. Snickaren och poeten Johan Wilhelm Hall bodde intill Engelholm - Klippans Jernväg vid stationen ”Engelholms Värn” där Tandvårdshuset ligger idag. Tågen kom och gick medan Halls hönor, pyttorna, spatserade på banvallen och mellan spåren. Stinsen krävde att hönsen skulle bort från området medan Hall såg mindre allvarligt på saken, eftersom det var hans höns. Det blev en tingsfråga av ärendet, Hall förlorade och fick betala 2 kr i böter för förseelse mot stadens ordningsstadga. Historien blev en cause célèbre och Engelholms dåvarande redaktör anmodade Hall att kommentera händelsen i tidningen. Ett par dagar senare kom en hel sång om hönsintermezzot, på melodin Tre trallande jäntor som då gjorde sitt segertåg genom landet.

 

Foto: Bengt Johansson och Jan Gustavsson

Bro_1

    Här hälsar Rita den stora skaran välkommna.

 

Bro_2

       Vi får även information om Ängavångs- och Nyhemsbroarna.

 

Bro_3_Tre systrar

        Tre systrar redo att starta dagens vandring.

 

Bro_4_Nyhemsbron

           Här har vi redan kommit till Nyhemsbron.

 

Bro_5_Kristian II s bro

            Ett litet föredrag vid Kristian den II:s bro.

 

Bro_6_Tegelbruk

      Vid Tegelbruksbron är det lätt att höja sig över mängden.

 

Bro_7_1

                 Carl den XV:s bro till höger.

 

Bro_7_Carl 15 s bro

                     Många lyssnar intresserat.

 

Bro_8_1

              Här dirigerar Rita allsång när Pyttevisan sjungs.

 

Bro_9

                 På väg till Nya torg där vandringen avslutas.

 

Här kommer Pyttevisan.

Melodi: Tre trallande jäntor.

Där gingo små pyttor på banan,

som går genom Vången på sne’,

De hade den syndiga vanan

att knacka en smula breve’.

Tralala…….

De trivdes ej inne i husen

och trodde sig vandra i fre’,

De gingo så trygga på grusen

och alla så plockade de.

Tralala……

Men stinsen han gjorde sig möda

och sade: det här får ej ske.

De glodde på kammen den röda

och alla så skrockade de.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:37 Skribent: Jan Gustavsson

Postadress:
Engelholms VF - Gång och Vandring
Kristian Kriblad, Harnackavägen 36
26675 Hjärnarp

Kontakt:
Tel: 0706190695
E-post: This is a mailto link

Se all info