Hoppa till sidans innehåll

Vandringspolicy


Vandringspolicy, riktlinjer och andra regler för verksamheten inom Engelholms Vandrarförening. 

Allmänt

Föreningen skall arrangera vandringar för en bred grupp av människor. I våra program skall det alltså finnas såväl kortare som längre vandringar.

Vi skall ha en bredd också när det gäller tidpunkter för våra vandringar och utnyttja så många veckodagar som möjligt.

Vi skall göra detta för att ge våra medlemmar:

- en chans att uppleva vår vackra natur.

- en möjlighet att bibehålla eller förbättra sin kondition.

- en chans att bygga vidare på sitt sociala nätverk.

Vid arrangemang skall en gemensam samlingsplats i Ängelholms tätort vara angiven för att samåkning skall kunna tillämpas, dessutom skall en ansvarig för arrangemanget vara namngiven, så att de som bor i kranskommuner har möjlighet att utan onödig omväg nå startplatsen.

Vid samåkning med bil skall bilföraren/bilägaren erhålla ersättning från respektive medresenär med belopp per mil enligt styrelsemötesbeslut.

Vid behov av eventuell rekognosering av vandring, har vandringsledaren rätt till milersättning enligt årets skatteregler. Vandringsledaren är den som själv avgör om rekognosering behövs.

En planerad vandringssträcka om minst 12 km betraktas som långvandring. Vandringar som planeras till mer än 8 km skall ha en rast efter c:a halva sträckan.

I samband med vandringar i skog och mark skall alltid hänsyn tas till de regler som gäller för allemansrätten.

Vandringsberättelser, bilder och andra meddelanden skickas till This is a mailto link för selektering och eventuell publicering på EVF:s hemsida.

All aktivitet i samband med vandringarna sker på egen risk. EVF har inte tecknat någon egen gruppolycksförsäkring för sina medlemmar, men den som kompletterat sina uppgifter med personnummer, för vårt medlemsregister på IdrottOnLine, omfattas av Riksidrottsförbundets gruppolycksfallsförsäkring.

 

Anmälningsavgift vid resor

Vid vissa arrangemang kan en förskotterad anmälningsavgift vara nödvändig för att arrangemanget skall kunna förbokas och genomföras. Denna anmälningsavgift återbetalas ej av EVF eftersom priskalkylen för resan baseras på antalet anmälda resenärer utan någon marginal. Detta för att kunna sätta ett så lågt pris som möjligt för den enskilde resenären. Om medlemmen eventuellt skulle vilja avboka beställningen efter inbetald anmälningsavgift och önskar återbetalning av anmälningsavgiften får detta regleras genom privat reseförsäkring och de regler som gäller för denna och är inget som EVF kommer att engagera sig i. 

 

 

 

 

Vandringsledaren skall: 

 • föranmäla vandringen till programkommittén för att räknas med i utdelningen av premieringslotter.
 • ange samlings- respektive starttid för vandringen. 
 • ha möjlighet att lämna bedömning av svårighetsgrad på vandringen, antingen på en skala 1-5 eller med beskrivande ord.
 • räkna in antal vandrare vid vandringens början.
 • utse en kökarl/kökvinna, som gärna får vara utrustad med visselpipa.
 • se till att ingen vandrare utan tillåtelse går före vandringsledaren i täten.
 • starta vandringen i ett lugnt tempo och inte rusa iväg de första kilometrarna för att sedan slå av på hastigheten.
 • pausa med jämna mellanrum, vänta in de som är sist och se till att de hinner dricka och hämta andan.
 • vänta in de som är sist innan information lämnas om specifik plats/objekt så att alla hör.
 • efter rast skall alla vandrare räknas in.
 • vid vandring på trafikerad väg som saknar markerad gångväg, skall vandringen ske på körbanans vänstra sida mot mötande trafik.
 • efter vandringen rapportera till statistikansvarig hur många som varit med på vandringen och hur lång den blev.
 • ha möjlighet att bära gul reflexväst, vilket också gäller för kökarl/kökvinna. De tillhandahålls av EVF-styrelseledamot.

 

Vandraren skall:

 • ha möjlighet att erbjuda samåkning med bil från samlingsplatsen Nya Torg i Ängelholm. Varje medresenär erlägger kr 7:-/mil. (10:- från 2022)
  Samordning av samåkning sker ej, utan vandrare får själv förvissa sig om skjuts/transport till startplatsen.
 • se till att ha ordentliga skor, matsäck och dricka som vandringen förutses kräva. 
 • meddela vandringsledaren och kökarlen/kökvinnan om man avser att avbryta eller avvika från vandringen.
 • om man avviker från gruppen för toabesök i skogen etc. sätta ryggsäcken på stigen där man avviker samt meddela kökarlen/kökvinnan.
 • inte utan vandringsledarens tillåtelse gå framför denne. 
 • meddela vandringsledaren om deltagande på foto/video EJ önskas.
Uppdaterad: 06 SEP 2018 09:17 Skribent: Jan Gustavsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Engelholms VF - Gång och Vandring
Kristian Kriblad, Harnackavägen 36
26675 Hjärnarp

Kontakt:
Tel: 0706190695
E-post: This is a mailto link

Se all info